jose

a means of losing someone by a particular way or legally established claim;

//kama jose 
//jose laso li poka e misikeke pi poki len 
//unpa loje li jose nanpa la utala pi telo wile o alasa