ki

the place in a standing or maintain the mind or thing with haste or moving;

//kute li ki pi musi kalama e musi 
//ki pi suno leko li tan pi kiwen ale e kala kili